Objektsikring

Vi er ditt trygge valg ved fysisk sikring av bygg og eiendom. 

I dagens virkelighet er det viktig å ta på alvor de trusler som terroranslag og sabotasje kan utgjøre. Nordic Armour kan nå tilby en serie med ulike produkter for å beskytte kritiske objekter og minimere effekten av slike anslag mot vår felles sikkerhet. 

Nordic Armour er ditt trygge valg når det gjelder fysisk sikring av viktige bygninger og kritisk infrastruktur. Alene, og i nært samarbeid med våre partnere, har vi utviklet et bredt spekter av produkter for fysisk sikring av kritiske objekter. Slike objekter kan være bygninger for våre styrende organer og andre viktige samfunnsaktører, kritisk infrastruktur som elektrisitetsforsyning, havner og flyplasser, banker og finansinstitusjoner, telekommunikasjon og datalagring mm.